世界语学习  

翻译研究

 

Lotuslageto en lunlumo

Zhu Ziqing

Dum ĉi tiuj kelkaj tagoj mi sentas min tre malkvieta. Ĉi-nokte, kiam mi refreŝigis min per freŝa vento en la korto, mi subite ekpensis pri la lotuslageto, kiun mi preterpasas ir-reire ĉiutage. Sub la lumo de la plenluno ĝi certe aspektas alie ol en aliaj tagoj. La luno leviĝas alten iom post iom. Forsvenis ĝojkrioj de la infanoj sur la strato ekster la ĉirkaŭmuro. Mia edzino, kiu frapetas nian fileton Run’er endome por luligi lin al dormo, zumas lulkanton dormeme. Ĵetinte robon sur miajn ŝultrojn ŝtele, mi eliras kaj fermas la pordon post mi.

Laŭ la lotuslageto kuŝas sinua vojeto pavimita per skorio, forlasita kaj dezerta. Malmulte da homoj iras sur ĝi eĉ dum taglumo, kaj ĝi des pli fariĝas soleca en nokto. Ĉirkaŭ la lotuslageto kreskas multaj arboj kun pompantaj branĉoj kaj folioj. Unuflanke de la vojeto staras salikarboj kaj kelkaj aliaj arboj, kies nomon mi ne scias. En la noktoj sen lunlumo ĝi aspektas sombre kaj iom makabre. Tamen ĉi-nokte ĝi aspektas tre bone, kvankam la luno lumas pale.

Sur la vojeto nur mi sola paŝas, kun manoj krucitaj malantaŭ la dorso. La vidaĵo antaŭ miaj okuloj ŝajne apartenas al mi, kaj miaflanke mi ŝajne transcendas mian memon kaj troviĝas en la alia mondo. Mi ŝatas hombruadon kaj ankaŭ kvietecon, kaj amas loĝi kun najbaroj kaj ankaŭ resti izolita. Ĉi-nokte, troviĝante sub la pala vualo de lunlumo, mi povas mediti pri io ajn aŭ pri nenio, tiel ke mi sentas min libera homo, kiu povas ignori, kion mi devas fari kaj diri dumtage. Resti izolita estas vera avantaĝo por mi, ĉar mi povas ĝui la senlimajn lotusaromon kaj lunlumon ĉi-momente.

Plene en mia vidkampo prezentiĝas kompakte interligiĝantaj lotusfolioj sur sinua lotuslageto. Ili multe altas super la akvosupraĵo, kiel jupoj de graciaj dancantinoj. Inter tavoloj de la folioj sporade punktas blankaj lotusfloroj, iuj disflorantaj kun belaj pozoj kaj aliaj aspektantaj honteme gravedaj je florburĝonoj, kaj ili vere similas al brilantaj perloj, aŭ steloj sur la lazura ĉielo aŭ belulinoj tuj post banado. Pere de zefiro albloviĝas strioj da delikata bonodoro, kvazaŭ alŝvebantaj kantvoĉo el malproksima alta domego. Ĉi-momente la folioj kaj floroj ekhavas leĝeran ektremon, kaj la moviĝo fulme rapide transdoniĝas al la transa flanko de la lotuslageto dum palpebruma daŭro, kaj pro tio ekestas serio da malhelaj spuroj de ondetoj inter la antaŭe densaj interligiĝantaj folioj ŝultro-ĉe-ŝultre. Sub la folioj akvo seninterrompe fluas kaj ne videblas ĝia koloro pro folia kovro, tamen kontraste la folioj sin montras reliefe ĉarmaj.

La luno disverŝas la fluantan lumon kviete sur la foliojn kaj florojn. Maldensa kaj delikata nebulo flosas super la lotuslageto. La folioj kaj floroj estas kvazaŭ lavitaj en lakto, ŝajne vualitaj per la sonĝo de malpeza gazo. Kvankam pendas la plenluno en la ĉielo, drivas tavolo da delikataj nuboj en la aero kaj pro tio la lunlumo ne povas esti tiom brila. Mi tamen konsideras, ke la tempopunkto estas ĝuste bona, ĉar ĉi-momente por mi profunda dormo estas nemankigebla, kaj eĉ dormeto ankaŭ donas alian guston. La luno ĵetas la lumon kontraŭ arbojn kaj projekcias arbetaĵojn tufe kreskantajn sur altaĵoj, kiuj lasas malsame altajn ombrojn de nigraj nuancoj, groteskajn kiel silentaj fantomoj. La belaj maldensaj figuroj de kurbaj salikarboj riveliĝas kvazaŭ pentritaj sur lotusfolioj. La lunlumo neproporcie rebrilas sur la surfaco de la lotuslageto, tamen ĝi kaj tiuj ombroj troviĝas en harmonia melodio simila al fama muzikpeco ludata per violono.

Ĉirkaŭ la lotuslageto, proksime kaj malproksime, supre kaj malsupre, ĉie staras arboj, inter kiuj pli multas salikarboj. Tiuj arboj hermetike ĉirkaŭas la lageton krom kelkaj fendoj flanke de la vojeto, kiuj ŝajne estas speciale aranĝitaj por filtriĝo de la lunlumo. Ĉiuj arboj senescepte sin montras malhelaj kvazaŭ maso da fumnebulo, en kiu oni povas distingi la graciajn pozoj de salikarboj. Super arbokronoj malklare siluetiĝas malproksimaj montoj. Tra la interspacoj de la arboj penetriĝas unu aŭ du punktoj de la lumo de la vojlampoj, malviglaj kiel la okuloj de dormemuloj. Dum tiu ĉi tempdaŭro la plej bruemaj estas cikadoj sur arboj kaj ranoj en akvo, sed mi tenas min muta sen ajna bruo.

Subite mi ekpensas pri kolektado de lotussemoj, malnova moro de la suda regiono alvale de Jangzio. Ŝajnas, ke tiu moro naskiĝis tre frue kaj prosperis dum Ses Dinastioj (222-589 p.K.). Oni povas sciiĝi iom pri ĝia skizo el versoj. Lotussem-kolektantoj estis junulinoj kaj ili kantis amkanton, remante boaton por kolektado. Krom tiuj kolektantoj, pri kiuj mi ne volas paroli multe, estis ankaŭ tiuj, kiuj spektis la kolektadon. La plukado de lotussemoj okazis en la sezono ĝojplena kaj romantika. En Odo al kolektado de lotussemoj verkita la imperiestro Yuan de la dinastio Liang (555-587) enhavis belan priskribon pri tio:

Jen par’ da junuloj amantaj

rem-movas boaton laŭplaĉe.

Sur pruo sin ĉasas ĝoj-fole,

ja ili kveradas malkaŝe.

Jen spite algo-implikiĝon

moviĝas boato iome.

La svelta knabino en blanko

ja alkroĉiĝemas arome.

Ĉe l’ sojl’ de somera sezono

folioj kaj floroj jun-freŝas.

Amuze kun ridoj flirtante

geparo ludas sin forgesas.

Boato skuiĝas al flanko

retiras sin ili en tango.

El tiuj versoj oni povas imagi al si la scenon de plezura kaj fola kolektado. Ĝi kompreneble estas interesa afero, sed malfeliĉe ni nun ne plu povas ĝui tian plezuron.

Kaj mi ankaŭ ekmemoras pri aliaj versoj de Melodio de Xizhou:

Navedas oni inter altaj lotus-tigoj

por pluki lotussemojn sude de la lago.

Kun kap’ klinita oni serĉas lotussemojn

jen kiuj akvo-klaras en nebula svago.

Ĉi-nokte, se troviĝus kolektantoj de lotussemoj, jam estas la tempo por ili kolekti lotussemojn, ĉar la lotusfloroj jam altas pli ol homoj. Sed oni certe ne donos atenton al akvofluoj dum lotussem-kolektado. Jen kial mi ekpensas pri la suda regiono alvale de Jangzio.

Pensante pri tio, mi eklevis la kapon kaj trovis, ke mi jam atingis mian domon senkonscie. Mi malpeze puŝmalfermis la pordon kaj eniris. Aŭdiĝis nenia bruo. Mia edzino jam dormis profunde de longa tempo.

julie de 1927

                                                                                         Qinghua Universitato, Pekino

  

                                                                                               elĉinigis Vejdo

 

 

 

荷塘月色

 

朱自清

 

 

这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。

 

 

 

沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。

 

 

 

路上只我一个人,背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

 

 

 

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

 

 

 

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处--酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

 

 

 

荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

 

 

 

忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗,似乎很早就有,而六朝时为盛;从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子,她们是荡着小船,唱着艳歌去的。采莲人不用说很多,还有看采莲的人。那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好:

 

 

 

于是妖童媛女,

荡舟心许;

鷁首徐回,

兼传羽杯;

欋将移而藻挂,

船欲动而萍开。

尔其纤腰束素,

迁延顾步;

夏始春余,

叶嫩花初,

恐沾裳而浅笑,

畏倾船而敛裾。

 

 

可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

 

 

于是又记起《西洲曲》里的句子:

 

 

采莲南塘秋,

莲花过人头;

低头弄莲子,

莲子清如水。

 

 

今晚若有采莲人,这儿的莲花也算得过人头了;只不见一些流水的影子,是不行的。这令我到底惦着江南了。--这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。

 

                                                    1927年7月,北京清华园。

 


                                                                                                                                                                                                                                                   返回目录