世界语学习  

翻译研究

 

 Yang Jiang

Vento

   Kial la ĉielo kaj la tero limigas la venton inter si en tiel komplika maniero? Malmolaĵoj ĝin baras kaj molaĵoj ĝin volve tiras. Kiel ajn forte ĝi blovas, eĉ tra la ĉielskrapantajn montojn, tra la laŭvole etendiĝantajn arbarojn kaj tra la vastajn marojn, ĝi ne povas eskapi eksteren de la ĉielo kaj la tero. Eble pro tio la vento dumvive ne kvietas, kiel la homaj sentoj.

Eble la plej kvieta vento estas karesanta zefiro. Ĝi montras neniom da moviĝo, sed anstataŭ resti kvieta ĝi pretigas sin levi ventŝtormon. En bakantaj somertagoj la vento peze subpremas la ĉielon multe malalten, kaj la folietoj ĉe la arbopintoj pendas atakite de nenia ventbloveto. Ĉu tio indikas kvietecon de la vento? La forto de la vento jam povas esti anticipe sentata, kvazaŭ maldorma feroca besto en kaŭra pozo preta fari longan eksalton antaŭen. Nur karesanta zefiro montriĝas plej kvieta kaj nenio volas ĝin ĝeni. Jen arbofolioj rezignacias al ĝiaj ŝovoj, poploj kaj salikoj klinas sin sub ĝia puŝado, floroj kaj herboj fleksiĝas dekstren aŭ maldekstren laŭ ĝia pelado, pordoj kaj fenestroj servas kiel pasejoj por ĝiaj liberaj en-kaj eliroj, leĝeraj nuboj flose moviĝadas kune kun ĝi, kaj la akvosurfaco nestas en ĝia sino kaj milde obeemas al ĝia knedado. Laŭ la varmo kaj malvarmo de mateno kaj vespero, kaj laŭ la frosto kaj varmo de kvar sezonoj, alblovo de zefiro, kiel demalproksima kaj delikata sento, farbas la ĉielon kaj la teron per malsamaj koloroj de ĝojo kaj malĝojo. Kelkfoje ventblovo, tiom facilmova kaj tiom ĝoja, petole frapas kaj incitas dum la tuta vojo; kelkfoje ĝi blovas jen kun iom da delikata tristo, jen kun iom da malseketa mildeco, jen kun komfortiga ĝojo, jen kun mizera tristo. Kiu asertus, ke la ĉielo kaj la tero montras sin nekompatemaj? Ili eligas nur delikatan rideton kaj malpezajn suspirojn, nur lasante la senbridigitan venton bloveti karesante. Ĉar je ekmalstreĉigo ili ne povas ĝin regi.

Supozu, ke akvofluo konsideras ambaŭ riverbordojn tro strikte ĝin limigantaj, ĝi nur bezonas flui, flui, flui ĝis la maro, kie sin trovas neniaj limigoj kaj kiu donas liberan kuron al ĝi. Dume la vento, krom se ĝi estus strikte ĉirkaŭligata, ne povas liberiĝi de limigoj. Se iom malstreĉi ĝin kaj lasi ĝin blovi iom forte, arbobranĉoj firme kaptas ĝin sen ellaso, kaj ŝtoneto aŭ herbeto ĉe la piedoj rektigas sian korpon kun etenditaj brakoj por ĝin bari. Ĝi eĉ ne povas trapuŝi sin tra la tro malgrandaj fenestroj kaj tro mallarĝaj pordoj. Muroj ĝin ŝirmas kaj domoj ĝin enfermas. Sed ĉu la vento donas atenton al tiaĵoj? Ĝi simple kunportas ŝtonetojn kaj sablon, forblovas ĉiujn foliojn de arboj, puŝfaligas murojn kaj renversigas domojn. Kun pli da forto ĝi povas elradikigi arbojn, tute detrui montojn, levi altajn hulojn, kiuj forvoras grandan spacon da tero, kaj ruinigi domojn kaj kastelojn senspure. Kun furioza kaj trista hurlado, ju pli grandan reziston ĝi renkontas, des pli freneze ĝi impetas. Kiu povas sukcesi ĝin regi? Polvo kaj sablo flirtas en la aero, nuboj estas peze subpremitaj al la tero, la suno seniĝas je lumo kaj brilo, koloroj sur la tero jam malaperas. Ĝi povus ĝisfunde detrui la ĉielon kaj la teron por restaŭri la pratempan tohuvabohuon ne apartigantan la ĉielon kaj la teron.

Sed la vento entute ne povus levmalfermi angulon de la lazura ĉielo por forfuĝi. Kiel ajn violente ĝi blovas, ĝi ĉiuokaze enfermiĝas inter la ĉielo kaj la tero. Ĝi blovu, sed ĝi similas al la forto movata ĉe la marfundo, kiu levas ondon kaj ĝi denove subpremiĝas. La vento, en tia maniero, estas subpremita sub la ĉielo, kaj dum blovado, nur kaŭzas malordon sur la tero kaj ankoraŭ ne povas akiri liberecon kiel antaŭe. Fine ĝia kolero atingas la kulminon, ne plu intensiĝante, kaj fariĝas malviglaj spleno kaj ĉagreno, ĝuste kiel ekstrema tristo reduktiĝas al senlima rankoro, ekstrema orgia ĝojo al profunda tristeco, kaj ekstrema malespero al apatio. Kiam la vento laŭplaĉe furiozas ĝis la ekstremo, ĝi fariĝas elĉerpita. Ĉu rigore frosta vento, ĉu bakante varma vento, ĉu triste hurlanta vento, ĉu kolere muĝanta vento, post kelka tempo laŭgrade malfortiĝas, nur eligante longajn suspirojn, kaj poste perdas sian voĉon, kvazaŭ ĝi jam elĉerpus sian blovkapablon.

Sed, ĉu la vento vere povus elĉerpi sian blovkapablon? Okaze de ĝia kvieteco, ekzemple en vesperkrepusko, aŭdiĝas kelkaj mallaŭtaj elspiroj, kvazaŭ senhelpaj suspiroj de maljunulo rezignacia al la sorto. Entute la vento rifuzas obeemon. Eble pro tio la ĉielo kaj la tero stringas ĝin inter si.

 

 

 

 

 

  杨绛

 

为什么天地这般复杂地把风约束在中间?硬的东西把它挡住,软的东西把它牵绕住。不管它怎样猛烈的吹;吹过遮天的山峰,洒脱缭绕的树林,扫过辽阔的海洋,终逃不到天地以外去。或者为此,风一辈子不能平静,和人的感情一样。

  

也许最平静的风,还是拂拂微风。果然纹风不动,不是平静,却是酝酿风暴了。蒸闷的暑天,风重重地把天压低了一半,树梢头的小叶子都沉沉垂着,风一丝不动,可是何曾平静呢?风的力量,已经可以预先觉到,好像蹲伏的猛兽,不在睡觉,正要纵身远跳。只有拂拂微风最平静,没有东西去阻挠它:树叶儿由它撩拨,杨柳顺着它弯腰,花儿草儿都随它俯仰,门里窗里任它出进,轻云附着它浮动,水面被它偎着,也柔和地让它搓揉。随着早晚的温凉、四季的寒暖,一阵微风,像那悠远轻淡的情感,使天地浮现出忧喜不同的颜色。有时候一阵风是这般轻快,这般高兴,顽皮似的一路拍打拨弄。有时候淡淡的带些清愁,有时候润润的带些温柔;有时候亢爽,有时候凄凉。谁说天地无情?它只微微的笑,轻轻的叹息,只许抑制着的风拂拂吹动。因为一放松,天地便主持不住。

 

假如一股流水,嫌两岸缚束太紧,它只要流、流、流,直流到海,便没了边界,便自由了。风呢,除非把它紧紧收束起来,却没法儿解脱它。放松些,让它吹重些吧;树枝儿便拦住不放,脚下一块石子一棵小草都横着身子伸着臂膀来阻挡。窗嫌小,门嫌狭,都挤不过去。墙把它遮住,房于把它罩住。但是风顾得这些么?沙石不妨带着走,树叶儿可以卷个光,墙可以推倒,房子可以掀翻。再吹重些,树木可以拔掉,山石可以吹塌,可以卷起大浪,把大块土地吞没,可以把房屋城堡一股脑几扫个干净。听它狂嗥狞笑怒吼哀号一般,愈是阻挡它,愈是发狂一般推撞过去。谁还能管它么?地下的泥沙吹在半天,天上的云压近了地,太阳没了光辉,地上没了颜色,直要把天地捣毁,恢复那不分天地的混饨。

 

不过风究竟不能掀翻一角青天,撞将出去。不管怎样猛烈,毕竟闷在小小一个天地中间。吹吧,只能像海底起伏鼓动着的那股力量,掀起一浪,又被压伏下去。风就是这般压在天底下,吹着吹着,只把地面吹起成一片凌乱,自己照旧是不得自由。未了,像盛怒到极点,不能再怒,化成恹恹的烦闷懊恼;像悲哀到极点,转成绵绵幽恨;狂欢到极点,变为凄凉;失望到极点,成了淡漠。风尽情闹到极点,也乏了。不论是严冷的风,蒸热的风,不论是衷号的风,怒叫的风,到末来,渐渐儿微弱下去,剩几声悠长的叹气,便没了声音,好像风都吹完了。

 

但是风哪里就吹完了呢。只要听平静的时候,夜晚黄昏,往往有几声低吁,像安命的老人,无可奈何的叹息。风究竟还不肯驯伏。或者就为此吧,天地把风这般紧紧的约束着。

 

                                                                  elĉinigis  Vejdo


                                                                                                                                                                                                                                                   返回目录